Vem är kunden? 
Kunden är High coast invest, Investor services. Deltagare är Director of Investment, Senior investment manger, Director of communication.
Vad är utmaningen? 
Kunden behöver träffa människor från olika länder som kan investera i regionen.  När de träffar en okänd målkund ska de på ett enkelt och kortfattat sätt kunna beskriva vad de gör.  Att få en struktur och en metod att utveckla en kort presentation.  Alla i teamet behöver ha samma nyckelbudskap,  när de är ute och träffar potentiella kunder.  För de som vanligtvis inte säljer finns en känsla av osäkerhet kring sälj pitch.
Kunden vill jobba fram en ”general purpose” allmän ”elevator pitch” för att kunna möta vem som helt var som helst och skapa intresse och boka fler möten i syfte att skapa fler affärsmöjligheter.
Vad gjorde vi? 
Vi började med att lyssna på en inspirations presentation där vi fick veta formeln för en slagkraftig core elevator pitch.  I presentationen fick kunden både modellen men även förstå vikten av att ha en ”pitch attitude” att våga pitcha.
  Det viktigast i en pitch som många missar är att säga vad de faktiskt vill.  Under workshopen gjorde vi interaktiva övningar i form av att svara på frågor som gav kunden möjlighet att ta fram nyckel budskap, om vad de gör och vad som gör dem unika.
Vi gjorde gruppövningar,  par  och individuella övningar.  Kunderna fick träna och göra de olika övningarna på ett lättsamt sätt så att pitchen började växa fram och kännas naturliga.  Avslutningsvis så gjorde vi en video pitch,  syftet var att få lyssna på sig själv och få en känsla av hur de låter samt ha en video som de kan referera till och även lyssna senare för att skriva med sin pitch.
Eftersom gruppen jobbade på snabbt och effektivt så hann vi även med att se en kort video om hur de kan uppgradera sina core pitcher och de fick med en uppgift som hjälper till att uppgradera pitchen till nästa träff.
Tid?
Workshopen varade under en förmiddag och en kortare uppföljning ingår, efter tre veckor. Uppföljningen är till för att stämma av hur det går och hur de har använt sina pitcher, vad de lett till.
Språk?
Kunden vill göra affärer med internationella aktörer och därav valde vi att jobba på engelska.  De kan efter workshopen själva jobba med att översätta pitchen så att den  även kan användas på svenska.
Workshopledare?
 Workshop leddes av Johanna Tott och Ashley Tott.
Vad säger deltagarna om workshopen?
”Mycket bra team övning, vi har nu samma nyckelbudskap som team”.
”Jätte nöjd! Pitchen är ett mycket användbart verktyg. Nu har vi fått en struktur och ett innehåll att jobba med”.
”Jag är glad att vi nu har samma innehåll och själv känner mig mer förberedd,  säker och mindre rädd, det här är verkligen personlig utveckling”.
”Verkligen bra! Jag trodde aldrig att jag skulle våga göra en videopitch när jag gick hit i morse men nu har jag gjort en” .
”Som vanligt höll workshop ledarna en hög kvalitet och det var verkligen bra, utmanande, inspirerande, och nyttigt.”