Vem är kunden?

Deltagare från Permobils inköps team.

Vad var utmaningen? 

Utmaningen för deltagarna var bland annat att de ville bli bättre på att förhandla,  att på ett mer strukturerat sätt,  få insikt och konkreta tips om hur de ska tänka.

Vad gjorde vi?

Förhandlings träning på engelska HardCoreNegotiation™.

Målet för utbildningen var att bygga vidare på tekniker från CoreNegotiation™ och lära sig nya tekniker om;

-Team förhandling

-Förhandlings stilar/typer

-Kommunikation

-Beteenden och uppföranden – bra och dåliga

Tid och upplägg?

Utbildningen var under två dagar. Vi varvade teori och praktik, den praktiska delen bestod av 4 rollspel, anpassade till gruppen.  Syftet med rollspelen var att träna tekniker de lärt sig i teorin.

Språk?

Engelska. Teori, inspiration och alla övningar. Deltagarna valde att träna på engelska då de har behov av att förhandla med människor från olika länder som inte pratar svenska.

Vem ledde utbildningen? 

Ashley Tott, ledare, inspiratör och expert på förhandlings teknik.

Vad säger deltagarna? 

Så här säger deltagarna efter utbildningen;

”Tränings övningarna vad jättebra och gav mycket. Vi fick bland annat träna på att ge och ta för att komma till avslut.  Jag gillade att utbildningen var på engelska eftersom det hjälper mig att vara förberedd när det verkligen gäller”.

”Jag fick bra insikt min personliga stil och hur jag på bästa sätt lyfter fram det positiva och undviker negativa beteenden”.

”Vi fick lära oss om kroppsspråk, flinch, för och nackdelar med att förhandla i team.  Jag lärde mig om olika roller i teamet och hur jag är som förhandlare. Det mest använda bara var att få se och lära om mina egna beteenden. Vi fick se hur vi agerade på video och på så sätt fick jag stor insikt i vad jag är bra och vad jag kan göra bättre. Detta var verkligen en insikt jag inte hade förut”.

”Det jag tar med mig är vikten av att var väl förberedd inför ett möte, när man ska ge sin position.  Utbildningen överträffade mina förväntningar och vi hade kul! Tiden rann i väg och kursledaren var grym, lätt att lyssna på och hade bra exempel”.