nordicvibe Core Affärsengelska™

 Vi hjälper dig med verktyg så att du vågar mer och känner dig trygg i dina affärs situationer på engelska. Våra tränare har internationell erfarenhet eller engelska som modersmål. 

Affärsengelska

Upptäck hur nordicvibe Affärsengelska™ kan hjälpa dig och ditt team.

SKAPA NYA MÖJLIGHETER

Tillhör du den som sitter tyst i det internationella mötet och gruvar dig för att det ska bli din tur att prata engelska? Saknar du de verktyg som behövs för en tydlig kommunikation? När du och ditt team är vältränade i Core affärsengelska™ så kommer ni att känna er starka och våga ta nya möjligheter. 

SPARA TID

Med väl tränad Core affärsengelska™ så kommer du att spara tid till dig och dina kunder. Du kommer snabbare kommunicera vad du vill. Alla vinner!

SJÄLVFÖRTROENDE

Bygg ditt självförtroende när du tränar Core affärsengelska™ – vi tränar de situationer som du har behov av så du kan känna sig säker när det verkligen gäller. 

Positive impact

Vill du känna att du kan påverka dina internationella affärsmöten på ett positivt sätt?  När du tränar Core Affärsengelska™ hjälper vi dig med nya verktyg som stärker dig och ditt team. 

Cases

Några exempel på kunder som tränar Core Affärsengelska™

Affärsengelska

Börja träna din Core Affärsengelska™ i dag!

Du kan välja att träna individuellt eller i grupp.