Hur många finns med på LinkedIn i Sverige?

Visste du att över 2 miljoner människor i Sverige finns på LinkedIn i dag?

Den exakta siffran är 2,357 miljoner medlemmar i Sverige.

LinkedIn är det mest kraftfulla affärsnätverket on line i världen. Finns du med?

Vet du hur du ska använda verktyget LinkedIn för att få nya affärsmöjligheter?

Vill du lära dig mer?  Vi har öppna, företagsanpassade utbildningar och coachning. Nästa tillfälle till öppen utbildning i Sundsvall är den 17e augusti eller den  31a augusti.   Begränsat antal plaster.  Du kommer bland annat att jobba med din strategi, profil, inlägg, nätverk, poster, grupper och hur du publicerar. För mer information kontakta johanna.tott@nordicvibe.com

Varmt välkommen!